MENU (C)

Tossing Turning Ticking - Taylor Swift 「Tekst」 - Hrvatski prijevod

Let's go baby, ahhh
together reminisce
the times of innocence
When everything was just sky and sea

#BLACKPINK #lyrics #TossingTurningTicking #TaylorSwift #sanderlei #TikTok #REMIX


Tossing Turning Ticking - Taylor Swift 「Tekst」

Let's go baby, ahhh
together reminisce
the times of innocence
When everything was just sky and sea
Freedom and round and round
Until it arrives, let's see the stars
All night, watch the sun come up
Anything is possible, if you can imagine

But life is made of choices
All magic will be lost
Everyone grows up and forgets
Reality will corrupt you


And life goes on and on
Losing ground, like an old clock
Tic-Tac, in a sad sound
And that noise returned to torment

Tossing Turning Ticking
Tossing Turning Ticking

Dreams, dreams, wild dreams
Flowers, flowers, flowers in the wind
I hope to one day return
our story of joy
With a castle that isn't made of cards
And in the end it's not just liesAnd life goes on and on
Losing ground, like an old clock
Tic-Tac, in a sad sound
And that shit came back to torment

Tossing Turning Ticking
Tossing Turning Ticking


Tossing Turning Ticking - Taylor Swift 「Tekst」 - Hrvatski prijevod


Idemo dušo, ahhh
zajedno podsjećaju
vremena nevinosti
Kad je sve bilo samo nebo i more
Sloboda i okruglo i okruglo


Dok ne stigne, da vidimo zvijezde
Cijelu noć gledaj kako sunce izlazi
Sve je moguće, ako možete zamisliti

Ali život je napravljen od izbora
Sva magija će se izgubiti
Svi odraste i zaboravljaju
Stvarnost će vas pokvariti
A život nastavlja i dalje
Gubitak tla, poput starog sata
Tic-tac, u tužnom zvuku
I ta se buka vratila na muku

Bacanje okretanja otkucaja


Bacanje okretanja otkucaja

Snovi, snovi, divlji snovi
Cvijeće, cvijeće, cvijeće na vjetru
Nadam se da ću se jednog dana vratiti
Naša priča o radosti
S dvorcem koji nije izrađen od karata
I na kraju to nisu samo laži

A život nastavlja i dalje
Gubitak tla, poput starog sata
Tic-tac, u tužnom zvuku
I to se sranje vratilo na muku


Bacanje okretanja otkucaja
Bacanje okretanja otkucajaYouTube - TOP 50

#sanderlei